ЗЛАТНИ ПЕСОЦИ

Zlatni Peesoci Златни песоци е еден от најпознатите курорти во Бугарија. Лоциран е на северниот црноморски брег, околу17 км од центарот на Варна. Плажа, покриен со златен песок, е со должина 3,5 km и е широк до 100 m.

 

Astera                 Atlas4                 Berlin
         
BerlinGreen   HeliosSpa4   Lilia